บ้าไปแล้ว…กลุ่ม Hacker Anonymous จัดการเว็บศาลไทย 296 เว็บ ภายในวันเดียว!!!

รุ่นใหญ่จัดเต็ม…..เว็บศาลไทยล่มไปแล้ว ๒๙๖ เว็บไซด์

ทีมบิ๊กบอส จัด Operation ใหญ่

‪#‎KhoTao‬ และ ‪#‎BoycottThailand‬

ตอนนี้ ณ เวลา ๑๗.๒๕น. เว็บของศาลต่างๆทั่วประเทศ ล่มไปแล้ว ๒๙๖ เว็บไซด์

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

‪#‎Anonymous‬ shuts down all Thai Court of Justice websites in protest over the ‪#‎KohTao‬ murder verdict. #Anonymous is supporting the campaign to ask tourists to boycott Thailand “until such time changes are made with the way Thai police handle investigations involving foreign tourists”. Details of latest hack are here: http://pastebin.com/UpS1pgjR

Pages are now showing “System Updated”.

#KohTao ‪#‎Thailand‬ ‪#‎ThaiPolice‬ ‪#‎TangoDown‬

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

http://pastebin.com/UpS1pgjR

#BoycottThailand

www.coj.go.th
news.coj.go.th
system.coj.go.th
touristrightsprotectionchiangmai.cmimc.coj.go.th
www.adro.coj.go.th
www.antc.coj.go.th
www.antjc.coj.go.th
www.appealc.coj.go.th
www.appealc1.coj.go.th
www.appealc2.coj.go.th
www.appealc3.coj.go.th
www.appealc4.coj.go.th
www.appealc5.coj.go.th
www.appealc6.coj.go.th
www.appealc7.coj.go.th
www.appealc8.coj.go.th
www.appealc9.coj.go.th
www.atyc.coj.go.th
www.atyjc.coj.go.th
www.atymc.coj.go.th
www.bknmc.coj.go.th
www.bksmc.coj.go.th
www.bngc.coj.go.th
www.bngjc.coj.go.th
www.brrc.coj.go.th
www.brrjc.coj.go.th
www.btnc.coj.go.th
www.byic.coj.go.th
www.bys.coj.go.th
www.cbc.coj.go.th
www.cbdc.coj.go.th
www.ccsc.coj.go.th
www.ccsjc.coj.go.th
www.civil.coj.go.th
www.civilbsc.coj.go.th
www.civiltbc.coj.go.th
www.cmic.coj.go.th
www.cmijc.coj.go.th
www.cmimc.coj.go.th
www.cmpc.coj.go.th
www.cmpjc.coj.go.th
www.cnbc.coj.go.th
www.cnbjc.coj.go.th
www.cnbmc.coj.go.th
www.cntc.coj.go.th
www.cntjc.coj.go.th
www.coj.go.th
www.cric.coj.go.th
www.crijc.coj.go.th
www.crimc.coj.go.th
www.crimsb.coj.go.th
www.crimtbc.coj.go.th
www.ctbc.coj.go.th
www.ctbjc.coj.go.th
www.cyac.coj.go.th
www.cypc.coj.go.th
www.cypjc.coj.go.th
www.dcd.coj.go.th
www.dmmc.coj.go.th
www.dsmc.coj.go.th
www.dudc.coj.go.th
www.fngc.coj.go.th
www.football.coj.go.th
www.gad.coj.go.th
www.hhc.coj.go.th
www.hodc.coj.go.th
www.iad.coj.go.th
www.iau.coj.go.th
www.ipitc.coj.go.th
www.iprd.coj.go.th
www.isd.coj.go.th
www.it.coj.go.th
www.iu.coj.go.th
www.ja.coj.go.th
www.jla.coj.go.th
www.jor1.coj.go.th
www.jor2.coj.go.th
www.jor3.coj.go.th
www.jor4.coj.go.th
www.jor5.coj.go.th
www.jor6.coj.go.th
www.jor7.coj.go.th
www.jor8.coj.go.th
www.jor9.coj.go.th
www.jsrd.coj.go.th
www.jti.coj.go.th
www.jus.coj.go.th
www.jvnc.coj.go.th
www.kbbc.coj.go.th
www.kcbc.coj.go.th
www.kcbjc.coj.go.th
www.kknc.coj.go.th
www.kknjc.coj.go.th
www.kknmc.coj.go.th
www.klsc.coj.go.th
www.klsjc.coj.go.th
www.kppc.coj.go.th
www.kppjc.coj.go.th
www.krbc.coj.go.th
www.krbjc.coj.go.th
www.ktlc.coj.go.th
www.lad.coj.go.th
www.lbc.coj.go.th
www.lbchnc.coj.go.th
www.lbcmic.coj.go.th
www.lbkcbc.coj.go.th
www.lblbrc.coj.go.th
www.lbnksc.coj.go.th
www.lbnkwc.coj.go.th
www.lbphkc.coj.go.th
www.lbrc.coj.go.th
www.lbrjc.coj.go.th
www.lbrmc.coj.go.th
www.lbsklc.coj.go.th
www.lbudtc.coj.go.th
www.leic.coj.go.th
www.leijc.coj.go.th
www.library.coj.go.th
www.lnsc.coj.go.th
www.lpgc.coj.go.th
www.lpgjc.coj.go.th
www.lpgmc.coj.go.th
www.lpnc.coj.go.th
www.lpnjc.coj.go.th
www.lskc.coj.go.th
www.mdhc.coj.go.th
www.mdhjc.coj.go.th
www.mesc.coj.go.th
www.mhkc.coj.go.th
www.mhkjc.coj.go.th
www.mhsc.coj.go.th
www.mhsjc.coj.go.th
www.mnbc.coj.go.th
www.mnbjc.coj.go.th
www.msrc.coj.go.th
www.nanc.coj.go.th
www.nanjc.coj.go.th
www.nblc.coj.go.th
www.nbljc.coj.go.th
www.nknc.coj.go.th
www.nknjc.coj.go.th
www.nkpc.coj.go.th
www.nkpjc.coj.go.th
www.nksc.coj.go.th
www.nksjc.coj.go.th
www.nksmc.coj.go.th
www.nktc.coj.go.th
www.nktjc.coj.go.th
www.nktmc.coj.go.th
www.nkwc.coj.go.th
www.nkwjc.coj.go.th
www.nkwmc.coj.go.th
www.nnkc.coj.go.th
www.nnkjc.coj.go.th
www.nrgc.coj.go.th
www.nrtc.coj.go.th
www.nrtjc.coj.go.th
www.nstc.coj.go.th
www.nstjc.coj.go.th
www.nstmc.coj.go.th
www.ntbc.coj.go.th
www.ntbjc.coj.go.th
www.ntbmc.coj.go.th
www.ntmc.coj.go.th
www.ntvc.coj.go.th
www.of.coj.go.th
www.ojac.coj.go.th
www.ojc.coj.go.th
www.ojoc.coj.go.th
www.ojso.coj.go.th
www.oppb.coj.go.th
www.opsc.coj.go.th
www.patsadu.coj.go.th
www.pcbc.coj.go.th
www.pcbjc.coj.go.th
www.pcrc.coj.go.th
www.pcrjc.coj.go.th
www.phcc.coj.go.th
www.phcjc.coj.go.th
www.phkc.coj.go.th
www.phkjc.coj.go.th
www.phmc.coj.go.th
www.phnc.coj.go.th
www.pkkc.coj.go.th
www.pkkjc.coj.go.th
www.pkmc.coj.go.th
www.pkwc.coj.go.th
www.pngc.coj.go.th
www.pngjc.coj.go.th
www.ppnc.coj.go.th
www.prbc.coj.go.th
www.prbjc.coj.go.th
www.prec.coj.go.th
www.prejc.coj.go.th
www.pslc.coj.go.th
www.psljc.coj.go.th
www.pslmc.coj.go.th
www.ptlc.coj.go.th
www.ptljc.coj.go.th
www.ptnc.coj.go.th
www.ptnjc.coj.go.th
www.pttc.coj.go.th
www.pttjc.coj.go.th
www.ptwmc.coj.go.th
www.ptyc.coj.go.th
www.ptymc.coj.go.th
www.pyoc.coj.go.th
www.pyojc.coj.go.th
www.rabi.coj.go.th
www.rayc.coj.go.th
www.rayjc.coj.go.th
www.rcbc.coj.go.th
www.rcbjc.coj.go.th
www.rcbmc.coj.go.th
www.riec.coj.go.th
www.riejc.coj.go.th
www.rnnc.coj.go.th
www.rnnjc.coj.go.th
www.rtbc.coj.go.th
www.sakc.coj.go.th
www.sakjc.coj.go.th
www.salary.coj.go.th
www.sklc.coj.go.th
www.skljc.coj.go.th
www.sklmc.coj.go.th
www.sknc.coj.go.th
www.sknjc.coj.go.th
www.sktc.coj.go.th
www.sktjc.coj.go.th
www.skuc.coj.go.th
www.skupcc.coj.go.th
www.smc.coj.go.th
www.smkc.coj.go.th
www.smkjc.coj.go.th
www.smpc.coj.go.th
www.smpjc.coj.go.th
www.smpmc.coj.go.th
www.smsc.coj.go.th
www.smsjc.coj.go.th
www.snbc.coj.go.th
www.snbjc.coj.go.th
www.spbc.coj.go.th
www.spbjc.coj.go.th
www.spbmc.coj.go.th
www.srbc.coj.go.th
www.srbjc.coj.go.th
www.srbmc.coj.go.th
www.srnc.coj.go.th
www.srnjc.coj.go.th
www.srnmc.coj.go.th
www.srtc.coj.go.th
www.srtjc.coj.go.th
www.srtmc.coj.go.th
www.sskc.coj.go.th
www.sskjc.coj.go.th
www.stnc.coj.go.th
www.stnjc.coj.go.th
www.swdc.coj.go.th
www.swlc.coj.go.th
www.tai.coj.go.th
www.takc.coj.go.th
www.takjc.coj.go.th
www.taxc.coj.go.th
www.tbmc.coj.go.th
www.th.coj.go.th
www.tkpc.coj.go.th
www.tlcmc.coj.go.th
www.tngc.coj.go.th
www.tnsc.coj.go.th
www.tnsmc.coj.go.th
www.tppc.coj.go.th
www.trnc.coj.go.th
www.trnjc.coj.go.th
www.trtc.coj.go.th
www.trtjc.coj.go.th
www.ts.coj.go.th
www.tybc.coj.go.th
www.ubtc.coj.go.th
www.ubtjc.coj.go.th
www.ubtmc.coj.go.th
www.udtc.coj.go.th
www.udtjc.coj.go.th
www.udtmc.coj.go.th
www.uncc.coj.go.th
www.uncjc.coj.go.th
www.utdc.coj.go.th
www.utdjc.coj.go.th
www.uttc.coj.go.th
www.uttjc.coj.go.th
www.wcbc.coj.go.th
www.wd.coj.go.th
www.wppmc.coj.go.th
www.wsc.coj.go.th
www.ylac.coj.go.th
www.ylajc.coj.go.th
www.ystc.coj.go.th
www.ystjc.coj.go.th

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s